El Yazmaları, süreli ve süresiz içeriklerin bir arada yer aldığı bir web sitesidir.

El Yazmaları maddeci tarih anlayışı çerçevesinde, başta işçi sınıfı hareketi olmak üzere kapitalizm karşıtı toplumsal alanın kendisini  tanımlama, ifade etme ve teorik zeminini derinleştirme  yeridir. Bu bağlamda şoven, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı, homofobik veya transfobik ifadeler/görüşler içermeyen tüm yazı ve çevirileri elyazmalari.org’a bekleriz.

Sitemizde 4 temel yayın kategorisi yer almaktadır:

1.Yazmalar:  Dosya konusundan bağımsız, haftalık, iki haftalık ya da aylık periyotta, her konudan yazının ve çevirinin yayımlanabileceği makale kategorisidir. Hangi yazıların yayımlanacağına yazarla istişare içerisinde site yayın kurulu karar verir. El Yazmaları Yayın Kurulu özerk işleyişe sahiptir.

2.Söylemeler: Site yayın kurulu tarafından belirlenmiş çeşitli konu, kavram ve disiplin başlıkları üzerine, haftalık periyotla yayınlanacak röportaj dizilerini içerir. Site yayın kurulu ve söylemeler mutfak ekibinin ortak çalışması olarak hazırlanır.

3.Tercümeler: El Yazmaları Çeviri Ekibi tarafından çeşitli dillerden seçilen makale ve röportajların yer aldığı kategoridir.

4.Dosya: İki aylık dönemleri kapsayacak şekilde belirli bir konuyu/olguyu farklı yönlerden ele alan dosya kategorisidir. Dosya oluşturulmadan önce yazarlara siteden ve sosyal medya kanallarından çağrı yapılır.  Dosyanın konusu site yayın kurulu tarafından belirlenir, dosya içinde yayımlanacak yazılara ve çevirilere de dosya editörleri karar verir.

-El Yazmaları’na gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış ya da başka bir dergide, gazetede ya da sitede yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir.

-Yazıların dergiye yazi@elyazmalari.org  adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 

-El Yazmaları’nda yayımlanan tüm yazılar kaynak göstermek şartıyla istenilen her yerde özgürce yayımlanabilir, paylaşılabilir, basılabilir, dağıtılabilir.

El yazmaları Yayın Kurulu: Arzu Küçük, Göksal Caner Malatya, Hasan Durkal, Hatice Göz, Max Zirngast, Perihan Koca, Selda Özgür

Mutfak Ekibi: Ali Çadırcı, Sinan Aktağ, Tolga Erdoğan

İletişim: bilgi@elyazmalari.org

Editör iletişim adresleri:

-Çağrılı dosya kategorileri için de yazi@elyazmalari.org adresine yazıların dosya kategorisine girilecek şekilde gönderilmesi rica olunur. Dosya çağrısı üzerine gönderilen yazıların dosyada yer alıp almamasına site yayın kurulunun değerlendirmesi üzerinden karar verilir.

-Yazım Kılavuzunda yazarların olabildiğince özgürce yazmaları ve sitemizin amatör ruhunu kaybetmemesini gözetiyoruz.

-Ancak site içi okumayı kolaylaştırması açısından, gönderilecek yazılarda bazı temel noktalara dikkat edilmesini rica ediyoruz.

-Web sitemizde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar veya yazarlarına aittir.

Bu temel noktalar:

  1. Tüm yazılar Microsoft Office Word ya da Libre Office Writer formatında herhangi bir yazı karakteri ile 11 punto boyutunda yazılıp gönderilmelidir.
  2. Yazı içeriğinde yazının başlığı, yazar(lar)ın ad(lar)ı ve yazışmaların yapılacağı iletişim adresleri belirtilmeli, yazının en alt kısımda, anahtar sözcükler(etiketler) bulunmalıdır.
  3. Genel yazım kuralları için Türk Dil Kurumu’nun web sitesi tdk.org.tr‘de yayımlanmakta olan esaslar benimsenmelidir.
  4. Gönderilecek yazılarda vuruş sınırı aranmamaktadır.
  5. Temel referans biçimi eserin adı, yazar adı soyadı, eser yılı ve sayfa no’su şeklinde olmalıdır.